Eurosail - Cursuri RYA
 • Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiuni de agrement (permisul de barca)

  Obţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement se face conform Ordinului 534 în urma unui examen susţinut la o căpitănie de port şi dă dreptul proprietarului să conducă o ambarcaţiune de agrement propulsată cu motor şi/sau cu vele în zona reglementată de clasa permisului.

  Ambarcaţiunile de agrement reprezintă orice ambarcaţiune, propulsată cu motor şi/sau cu vele, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, care nu transportă mărfuri şi care este utilizată exclusiv în scopuri sportive şi recreative.

  Există mai multe clase (categorii) de certificate, în funcţie de zona de navigaţie:
  • Clasa A - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe ape interioare şi în toate zonele maritime;
  • Clasa B - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zone maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 12 Mm faţă de coastă;
  • Clasa C - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zone maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm faţă de coastă;
  • Clasa D - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe ape interioare.


  Pentru a conduce o ambarcaţiune de agrement cu o putere a motorului de până la 3,68 kW (4.93 CP) pe ape interioare NU este necesară deţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D (conform Art.4 al.2 din Anexa la ORDIN nr. 534 din 26 iunie 2007).  Actele necesare pentru certificatul de conducător clasa D sunt următoarele:
  • fişă de înscriere completată
  • taxa de examen
  • un dosar plic sau cu şină
  • copie după ultima diplomă de studii
  • copie carte de identitate
  • adeverinţă medicala care să menţioneze "apt pt conducere ambarcaţiune de agrement cu motor" eliberată de medicul de familie
  • două fotografii tip paşaport
  • dacă se intenţionează şi navigaţia cu ajutorul velelor, trebuie prezentată dovada absolvirii cursului practic "Manevra navei cu vele" la un centru specializat autorizat de Autoritatea Navală Română (ANR)
  • vârsta minimă este 16 ani


  Informaţi-vă asupra ultimelor cerinţe la căpitănia zonală înainte de a vă prezenta la examen!


  Baremurile de promovare pentru clasa D:

  Disciplina Barem minim
  Regulamentul de navigaţie pe Dunăre 8
  Marinărie 7
  Conducerea şi manevra ambarcaţiunilor cu motor 7


  Baremurile de promovare pentru clasa C:
  Disciplina Barem minim
  COLREG 8
  Navigaţie maritimă 8
  Marinărie 7
  Conducerea şi manevra ambarcaţiunilor cu motor 7  Referinte si bibliografie pentru examen: