• Regulamentul de Navigaţie pe Dunăre în sectorul Românesc (RND)

  Regulamentul de Navgaţie pe Dunăre în sectorul Românesc stă la baza examenului de obţinere a permisului de navigator pentru categoria D.

  De asemenea, Regulament de Navigaţie pe Dunăre (R.N.D.) are la bază Dispoziţiile Fundamentale pentru Navigaţia pe Dunăre (D.F.N.D.) adoptate de Comisia Dunării în anul 2005.

  Regulamentul de Navgaţie pe Dunăre în sectorul Românesc poate fi parcurs online aici sau poate fi descărcat:


  CUPRINS

  PARTEA – I
  REGULAMENT DE NAVIGAŢIE PE DUNĂRE
  CAPITOLUL 1.
  PREVEDERI GENERALE
  Articolul 1.01 Semnificaţia unor termeni
  Articolul 1.02 Conducător
  Articolul 1.03 Îndatoririle echipajului şi ale altor persoane aflate la bord
  Articolul 1.04 Îndatoriri generale de vigilenţă
  Articolul 1.05 Comportarea în împrejurări deosebite
  Articolul 1.06 Folosirea căii navigabile
  Articolul 1.07 Încărcare maximă; număr maxim de pasageri
  Articolul 1.08 Construcţia, echipamentele şi echipajul navelor
  Articolul 1.09 Ţinerea cârmei
  Articolul 1.10 Documente de bord
  Articolul 1.11 Regulament de navigaţie
  Articolul 1.12 Obiecte periculoase aflate la bord; pierdere de obiecte; obstacole
  Articolul 1.13 Protejarea semnalelor căii navigabile
  Articolul 1.14 Deteriorări cauzate lucrărilor de artă
  Articolul 1.15 Interzicerea deversării în calea navigabilă
  Articolul 1.16 Salvare şi asistenţă
  Articolul 1.17 Nave eşuate sau scufundate
  Articolul 1.18 Obligaţia de a degaja şenalul
  Articolul 1.19 Ordine speciale
  Articolul 1.20 Control
  Articolul 1.21 Transporturi speciale
  Articolul 1.22 Dispoziţii cu caracter temporar
  Articolul 1.23 Desfăşurarea manifestaţiilor sportive şi altele
  Articolul 1.24 Prevederi referitoare la transportul de mărfurilor periculoase
  Articolul 1.25 Adăpostirea şi iernarea navelor
  Articolul 1.26 Domeniul de aplicare a prezentului Regulament
  CAPITOLUL 2.
  MĂRCI ŞI SCĂRI DE PESCAJ ALE NAVELOR DETERMINAREA CAPACITĂŢII NAVELOR
  Articolul 2.01 Mărci de identificare a navelor, cu excepţia ambarcaţiunilor mici
  Articolul 2.02 Mărci de identificare ale ambarcaţiunilor mici
  Articolul 2.03 Determinarea capacităţii navelor
  Articolul 2.04 Mărci de încărcare şi scări de pescaj
  Articolul 2.05 Mărci de identificare a ancorelor
  CAPITOLUL 3.
  SEMNALIZAREA VIZUALĂ A NAVELOR
  I. – GENERALITATI
  Articolul 3.01 Aplicare şi definiţii
  Articolul 3.02 Lumini
  Articolul 3.03 Panouri , pavilioane şi flamuri
  Articolul 3.04 Cilindri, baloane, conuri şi biconuri
  Articolul 3.05 Lumini şi semnale interzise
  Articolul 3.06 Lumini de rezervă
  Articolul 3.07 Interzicerea folosirii luminilor, proiectoarelor, panourilor, pavilioanelor etc.. 21
  II. - SEMNALIZAREA DE NOAPTE
  II. A – SEMNALIZAREA DE NOAPTE ÎN MARŞ
  Articolul 3.08 Semnalizarea de noapte a navelor autopropulsate izolate în marş
  Articolul 3.09 Semnalizarea de noapte a convoaielor remorcate în marş
  Articolul 3.10 Semnalizarea de noapte a convoaielor împinse în marş
  Articolul 3.11 Semnalizarea de noapte a formaţiilor în cuplu aflate în marş
  Articolul 3.12 Semnalizarea de noapte a navelor cu vele aflate în marş
  Articolul 3.13 Semnalizarea de noapte a ambarcaţiunilor mici aflate în marş
  Articolul 3.14 Semnalizarea de noapte suplimentară a navelor care efectuează anumite transporturi de mărfuri periculoase
  Articolul 3.15 Anulat
  Articolul 3.16 Semnalizarea de noapte a bacurilor în marş
  Articolul 3.17 Anulat
  Articolul 3.18 Semnalizarea de noapte suplimentară a navelor incapabile să manevreze
  Articolul 3.19 Semnalizarea de noapte în marş a materialelor plutitoare şi a instalaţiilor plutitoare
  II. B - SEMNALIZAREA DE NOAPTE ÎN STAŢIONARE
  Articolul 3.20 Semnalizarea de noapte a navelor în staţionare
  Articolul 3.21 Semnalizarea de noapte suplimentară a navelor în staţionare care efectuează anumite transporturi de mărfuri periculoase
  Articolul 3.22 Anulat
  Articolul 3.23 Semnalizarea de noapte a bacurilor în staţionare la debarcaderul lor
  Articolul 3.24 Anulat
  Articolul 3.25 Semnalizarea de noapte în staţionare a materialelor plutitoare şi a instalaţiilor plutitoare
  Articolul 3.26 Semnalizarea de noapte a plaselor sau a altor unelte de pescuit aparţinând navelor de pescuit
  Articolul 3.27 Semnalizarea de noapte a aparatelor plutitoare în lucru şi a navelor eşuate sau scufundate
  Articolul 3.28 Semnalizarea de noapte a ancorelor care pot constitui un pericol pentru navigaţie
  III SEMNALIZAREA DE ZI
  III. A - SEMNALIZAREA DE ZI ÎN MARŞ
  Articolul 3.29 Semnalizarea de zi a convoaielor remorcate în marş
  Articolul 3.30 Semnalizarea de zi a navelor care navighează cu vele şi care folosesc în acelaşi timp propriile lor mijloace mecanice de propulsie
  Articolul 3.31 Semnalizarea de zi a navelor autorizate să transporte mai mult de 12 pasageri şi a căror lungime maximă a corpului este mai mică de 20 m
  Articolul 3.32 Semnalizarea de zi suplimentară, a navelor în marş, care efectuează anumite transporturi de mărfuri periculoase
  Articolul 3.33 Anulat
  Articolul 3.34 Semnalizarea de zi a bacurilor în marş
  Articolul 3.35 Semnalizarea de zi suplimentară a navelor care şi-au pierdut capacitatea de manevră
  Articolul 3.36 Semnalizarea de zi suplimentară a navelor care se bucură de prioritate de trecere
  III.B – SEMNALIZAREA DE ZI ÎN STAŢIONARE
  Articolul 3.36 ‘ Semnalizarea de zi a navelor în staţionare
  Articolul 3.37 Semnalizarea de zi a navelor în staţionare care efectuează anumite transporturi de mărfuri periculoase
  Articolul 3.38 Anulat
  Articolul 3.39 Anulat
  Articolul 3.40 Semnalizarea de zi a plaselor sau a altor unelte de pescuit ale navelor care pescuiesc
  Articolul 3.41 Semnalizarea de zi a aparatelor plutitoare în lucru şi a navelor eşuate sau scufundate
  Articolul 3.42 Semnalizarea de zi a ancorelor care pot prezenta pericol pentru navigaţie
  IV.- SEMNALIZĂRI SPECIALE
  Articolul 3.43 Interzicerea accesului la bord
  Articolul 3.44 Interzicerea fumatului sau folosirii focului la bord
  Articolul 3.45 Semnalizarea navelor de supraveghere fluvială
  Articolul 3.46 Semnale de pericol
  Articolul 3.47 Interzicerea staţionării laterale
  Articolul 3.48 Semnalizarea suplimentară în vederea protejării împotriva valurilor
  Articolul 3.49 Semnalizarea suplimentară a navelor în marş care efectuează lucrări în calea navigabilă
  CAPITOLUL 4
  SEMNALIZAREA SONORĂ A NAVELOR, RADIOTELEFONIE, RADAR
  Articolul 4.01 Generalităţi
  Articolul 4.02 Folosirea semnalelor sonore
  Articolul 4.03 Semnale sonore interzise
  Articolul 4.04 Radiotelefonie
  Articolul 4.05 Radar
  CAPITOLUL 5
  SEMNALIZAREA ŞI BALIZAJUL CĂII NAVIGABILE
  Articolul 5.01 Semnalizare
  Articolul 5.02 Balizaj
  CAPITOLUL 6
  REGULI DE NAVIGAŢIE
  A. GENERALITĂŢI
  Articolul 6.01 Definiţii
  Articolul 6.01 ‘ Nave care navighează cu viteză mare
  Articolul 6.02 Ambarcaţiuni mici
  B. ÎNTÂLNIRI, DRUMURI CARE SE ÎNCRUCIŞEAZĂ ŞI DEPĂŞIRI
  Articolul 6.03 Principii generale
  Articolul 6.03 ‘ Drumuri care se încrucişează
  Articolul 6.04 Întâlniri: Reguli normale
  Articolul 6.05 Întâlniri: Derogări de la regulile normale
  Articolul 6.06 Întâlnirea în cazul navelor trase la edec de pe mal
  Articolul 6.07 Întâlniri în treceri înguste
  Articolul 6.08 Întâlnire interzisă prin semnalele căii navigabile
  Articolul 6.09 Depăşiri: Prevederi generale
  Articolul 6.10 Depăşirea
  Articolul 6.11 Depăşirea interzisă prin semnalele căii navigabile
  C. ALTE REGULI DE NAVIGAŢIE
  Articolul 6.12 Navigaţia pe sectoarele în care drumul de urmat este obligatoriu
  Articolul 6.13 Întoarcerea
  Articolul 6.14 Comportarea la plecare
  Articolul 6.15 Interzicerea de a se angaja în intervalele dintre unităţile unui convoi remorcat
  Articolul 6.16 Porturi şi afluenţi: intrare şi ieşire, ieşirea urmată de traversarea căii navigabile principale
  Articolul 6.17 Navigaţia la aceeaşi înălţime
  Articolul 6.18 Interzicerea de a lăsa să se târască ancore, parâme sau lanţuri
  Articolul 6.19 Navigaţia în derivă
  Articolul 6.20 Valuri
  Articolul 6.21 Convoaie
  Articolul 6.22 Întreruperea temporară a navigaţiei
  Articolul 6.22 ‘ Navigaţia în dreptul aparatelor plutitoare în lucru şi a navelor eşuate sau scufundate
  D. BACURI
  Articolul 6.23 Reguli aplicabile bacurilor
  E. TRECEREA PE SUB PODURI, PRIN BARAJE ŞI ECLUZE
  Articolul 6.24 Trecerea pe sub poduri şi prin baraje – Generalităţi
  Articolul 6.25 Trecerea pe sub poduri fixe
  Articolul 6.26 Trecerea pe sub poduri mobile
  Articolul 6.27 Trecerea prin baraje
  Articolul 6.28 Trecerea prin ecluze
  Articolul 6.28 ‘ Intrarea şi ieşirea din ecluze
  Articolul 6.29 Prioritate de trecere prin ecluze
  F. VIZIBILITATE REDUSĂ; NAVIGAŢIA CU AJUTORUL RADARULUI
  Articolul 6.30 Reguli generale de navigaţie în condiţii de vizibilitate redusă
  Articolul 6.31 Semnale sonore în timpul staţionării
  Articolul 6.32 Navigaţia cu radar
  Articolul 6.33 Prevederi pentru navele care nu navighează cu ajutorul radarului
  G. REGULI SPECIALE
  Articolul 6.34 Priorităţi speciale
  Articolul 6. 35 Schiul nautic şi activităţi similare
  Articolul 6. 36 Activitatea navelor de pescuit
  Articolul 6. 37 Comportamentul înotătorilor subacvatici sportivi
  CAPITOLUL 7
  REGULI DE STAŢIONARE
  Articolul 7.01 Principii generale de staţionare
  Articolul 7.02 Staţionare
  Articolul 7.03 Ancorarea
  Articolul 7.04 Legarea
  Articolul 7.05 Locuri de staţionare
  Articolul 7.06 Autorizarea staţionării pentru anumite categorii de nave
  Articolul 7.07 Staţionarea în apropierea navelor, convoaielor împinse şi formaţiilor în cuplu care efectuează anumite transporturi de mărfuri periculoase
  Articolul 7.08 Paza şi supravegherea
  CAPITOLUL 8
  TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE
  Articolul 8.01 Semnalul „ păstraţi distanţa”
  Articolul 8.02 Declaraţia de transport a mărfurilor periculoase
  CAPITOLUL 9
  PROTECŢIA APELOR ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR REZULTATE LA BORDUL NAVELOR
  Articolul 9.01 Definiţii
  Articolul 9.02 Îndatoriri generale de vigilenţă
  Articolul 9.03 Interzicerea deversării şi aruncării
  Articolul 9.04 Colectarea şi tratarea reziduurilor la bord
  Articolul 9.05 Registru de hidrocarburi, predarea deşeurilor la staţiile de colectare
  Articolul 9.06 Norme pentru tratarea apelor reziduuale
  Articolul 9.07 Deversarea apelor uzate tratate
  Articolul 9.08 Vopsirea şi curăţarea exterioară a navei
  Anexa nr. 1 - LITERA SAU GRUPUL DE LITERE DISTINCTIVE A NUMELUI ŢĂRII UNDE SE AFLĂ PORTUL DE ATAŞ SAU LOCUL DE ÎNMATRICULARE AL NAVEI
  Anexa nr. 2 - MĂRCI DE ÎNCĂRCARE ŞI SCĂRI DE PESCAJ ALE NAVELOR DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ
  Anexa nr. 3 - SEMNALIZAREA VIZUALĂ A NAVELOR
  Anexa nr. 4 - CULORILE LUMINILOR NAVELOR
  Anexa nr. 5 - INTENSITAREA ŞI DISTANŢA DE VIZIBILITATE A LUMINILOR NAVELOR
  Anexa nr. 6 - SEMNALE SONORE
  Anexa nr. 7 - SEMNALE CARE SERVESC REGLEMENTĂRII NAVIGAŢIEI PE CALEA NAVIGABILĂ
  Anexa nr.8 - BALIZAREA CĂII NAVIGABILE
  PARTEA a-II-a
  REGULI SPECIALE DE NAVIGAŢIE PE DUNĂREA DE JOS
  CAPITOLUL 1
  REGULI GENERALE
  Articolul 1.01 Domeniul de aplicare
  Articolul 1.02 Obligaţii
  Articolul 1.03 Semnificaţia unor termeni
  Articolul 1.04 Avize către navigatori
  Articolul 1.05 Obligativitatea pilotării navelor
  CAPITOLUL 2
  DOCUMENTE ŞI CONDIŢII TEHNICE ALE NAVELOR
  Articolul 2.01 Documentele navelor
  Articolul 2.02 Certificate de tonaj
  Articolul 2.03 Înclinarea admisă navelor
  Articolul 2.04 Verificarea pescajului navelor
  CAPITOLUL 3
  REGULI SPECIALE DE NAVIGAŢIE
  Articolul 3.01 Direcţia de marş
  Articolul 3.02 Măsuri de siguranţă
  Articolul 3.03 Întâlniri
  Articolul 3.04 Obiecte părăsite în fluviu
  Articolul 3.05 Gabaritele navelor
  Articolul 3.06 Distanţa ce trebuie respectată de nave şi ambarcaţiuni mici
  Articolul 3.07 Blocarea şenalului
  CAPITOLUL 3 - 1
  DISPOZIŢII SPECIALE PE CANALUL SULINA
  Articolul 3.1.01 Nave ce nu pot naviga pe canalul Sulina
  Articolul 3.1.02 Viteza de navigaţie pe canalul Sulina
  Articolul 3.1.03 Navigaţia la aceeaşi înălţime, întâlniri, depăşiri
  Articolul 3.1.04 Navigaţia pe timp de noapte
  Articolul 3.1.05 Canalul Sulina închis pentru navigaţie
  CAPITOLUL 3 - 2
  DISPOZIŢII SPECIALE LA GURA CANALULUI SULINA
  Articolul 3.2.01 Accesul în canalul de la bara Sulina
  Articolul 3.2.02 Alegerea locului de ancoraj în radă
  Articolul 3.2.03 Ordinea intrării din radă în canalul Sulina
  Articolul 3.2.04 Obligativitatea asistenţei sau remorcării navelor la trecerea prin gura canalului Sulina
  Articolul 3.2.05 Întâlnirea navelor la gura canalului Sulina
  CAPITOLUL 4
  NAVIGAŢIA ÎN CONDIŢII DIFICILE
  Articolul 4.01 Prevederi generale
  Articolul 4.02 Caz special pentru curent puternic pe Canalul Sulina
  Articolul 4.03 Navigaţia pe timp de iarnă
  CAPITOLUL 5
  PILOTAREA NAVELOR
  Articolul 5.01 Obligativitatea pilotării navelor
  Articolul 5.02 Primirea şi debarcarea pilotului la şi de la bordul navei
  Articolul 5.03 Locuri de îmbarcare şi debarcare a pilotului
  Articolul 5.04 Imposibilitatea îmbarcării şi debarcării pilotului în rada Sulina. Bara impracticabilă
  Articolul 5.05 Tratamentul pilotului la bord
  Articolul 5.06 Îndatoririle pilotului
  Articolul 5.07 Îndatoririle conducătorilor navelor pilotate
  Articolul 5.08 Nerespectarea indicaţiilor pilotului la bordul navelor
  Articolul 5.09 Măsuri de siguranţă la îmbarcarea şi debarcarea pilotului
  Articolul 5.10 Solicitarea pilotului, nave pilot
  CAPITOLUL 6
  REMORCARE
  Articolul 6.01 Formarea convoaielor
  Articolul 6.02 Obligaţiile remorcherului/împingătorului faţă de navele din convoi
  Articolul 6.03 Accesul convoaielor în bara Sulina
  Articolul 6.04 Remorcaje speciale
  CAPITOLUL 7
  MATERIALE PLUTITOARE
  Articolul 7.01 Construcţie, dimensiuni
  CAPITOLUL 8
  TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE
  Articolul 8.01 Declararea mărfurilor periculoase transportate
  Articolul 8.02 Loc de ancorare pentru navele cu mărfuri periculoase. Autorizaţii
  CAPITOLUL 9
  RĂSPUNDERI ÎN CAZ DE PREJUDICII
  Articolul 9.01 Prejudiciile la nave
  Articolul 9.02 Prejudiciile la calea navigabilă
  CAPITOLUL 10
  PROTECŢIA APELOR ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR REZULTATE LA BORDUL NAVELOR.
  Articolul 10.01 Informarea asupra producerii de poluări
  Articolul 10.02 Jurnale de înregistrare şi evidenţă hidrocarburi şi deşeuri
  CAPITOLUL 11
  DIVERSE
  Articolul 11.01 Cazuri speciale
  PARTEA a-III-a
  REGULI SPECIALE DE NAVIGAŢIE PE SECTORUL ROMÂNESC AL DUNĂRII FLUVIALE
  A – REGULI SPECIALE DE NAVIGAŢIE LA TRECEREA PE SUB PODUL GIURGENI – VADU OII Km 237+800
  Articolul 1 Navigaţia pe sub pod. Gabarite de navigaţie
  Articolul 2 Dimensiunile maxime ale convoaielor
  Articolul 3 Exigenţele tehnico – nautice ale convoaielor
  Articolul 4 Locuri de oprire şi condiţii de manevră
  B – REGULI SPECIALE DE NAVIGAŢIE LA TRECEREA PE SUB PODURILE DE LA CERNAVODĂ km 300 şi km 300 + 070
  Articolul 1 Navigaţia pe sub poduri. Gabarite de navigaţie
  Articolul 2 Dimensiunile maxime ale convoaielor
  Articolul 3 Exigenţele tehnico – nautice ale convoaielor
  Articolul 4 Locuri de oprire şi condiţii de manevră
  C. - REGULI SPECIALE DE NAVIGAŢIE LA TRECEREA PE SUB PODURILE DE LA FETEŞTI Km 42 + 220 şi Km 42 + 300 BRAŢ BORCEA
  Articolul 1 Navigaţia pe sub poduri. Gabarite de navigaţie
  Articolul 2 Dimensiunile maxime ale convoaielor
  Articolul 3 Exigenţele tehnico – nautice ale convoaielor
  Articolul 4 Locuri de oprire şi condiţii de manevră
  D. - REGULI SPECIALE DE NAVIGAŢIE LA TRECEREA PE SUB PODUL GIURGIU – RUSE Km 488+700
  Articolul 1 Navigaţia pe sub pod
  Articolul 2 Gabaritele de navigaţie
  Articolul 3 Ridicarea traveei mobile
  Articolul 4 Semnalizarea pentru navigaţie
  Articolul 5 Reglementarea navigaţiei
  Articolul 6 Dimensiunile maxime ale convoaielor
  Articolul 7 Exigenţele tehnico – nautice ale convoaielor
  Articolul 8 Locuri de oprire şi condiţii de manevră
 • Posturi recente

  licap

  Caiace și accesorii

  Pelicanul. M-am tot chiorît eu pe saitul ălora. Pentru planurile mele nu se potrivește nimica. O să copiez de la ei, totuși, modelul

  licap acum 4 zile Vezi ultimul post
  Florio

  Caiace și accesorii

  Ooo, păi spune tot, nu ne da în episoade . Dacă îl faci pe modelul respectiv se schimbă mult situația, având o lățime

  Florio acum 4 zile Vezi ultimul post
  licap

  Caiace și accesorii

  Florio, fără stabilizatoare, al meu caiac cred că se răstoarnă și cu 1mp de velă.
  Sigur, va fi trimaran, cu

  licap acum 5 zile Vezi ultimul post
  Florio

  Caiace și accesorii

  Tot ca un exemplu, caiaclul Klepper Clasic 2 -520 (de două persoane, adică), are o suprafață velică de 5mp.
  Este cel din

  Florio acum 5 zile Vezi ultimul post
  Florio

  Caiace și accesorii

  Vorbind de un caiac, e bine să faci calculele pentru a rezista efortului aplicat de vânt, într-o diagramă de echilibru firească. Ori asta

  Florio acum 5 zile Vezi ultimul post
  licap

  Caiace și accesorii

  Florio. Am plecat de la modelele tandem island și adventure island, care îmi plac foarte mult. Desfășurarea și înfășurarea

  licap acum 5 zile Vezi ultimul post
 • Noutati in blog

  Outwiththewind

  Iti iubesti ambarcatiunea? Atunci trebuie sa ai grija de coca!

  La multi ani, iubitori ai apelor!

  In ultimul video, impartasium secretul curatarii mai usoara a...

  Outwiththewind acum 1 săptămână
  Outwiththewind

  Ziua de nastere a Capitanului

  Iata si episodul doi, in care sarbatorirea zilei de nastere a Capitanului se soldeaza cu barcuta...

  Outwiththewind acum 3 săptămâni
 • Comentarii in bloguri

  Florio

  Inceputurile Raid Romania

  Ce potrivire, chiar astăzi m-a sunat un amic pasionat de bărci, și am discutat despre RAID. Am dat-o în nostalgii, despre lotca cu parus și am revizionat filmulețul meu de la RAID 2013 :) :...

  Florio 7 Dec 2020