Eurosail - Cursuri RYA
 • Inmatricularea ambarcatiunilor de agrement sub 7m / 15 kW

  Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 74/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 827 din 9 Oct 2007, nu se se înmatriculează în registrele matricole ambarcaţiunile cu o lungime mai mică de 7m şi (sau) cu o propulsie mai mică de 15kW (20.1 CP).

  Extras din lege, articolul 514:

  Art. 514.
  (1) Navele care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în registrele prevăzute la art. 511 alin. (1)-(3).

  (2) Nu se înmatriculează în registrele matricole prevăzute la art. 511 următoarele categorii de nave:
  a) navele cu un deplasament de până la 15 m3 inclusiv sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone;
  b) ambarcaţiunile de agrement;
  c) ambarcaţiunile cu o lungime mai mică de 7 m şi/sau cu o propulsie mai mică de 15 kW;
  d) ambarcaţiunile propulsate prin forţa umană;
  e) ambarcaţiunile de agrement cărora nu li se aplică reglementările naţionale privind introducerea pe piaţă a acestora, cu excepţia ambarcaţiunilor destinate să transporte persoane în scop comercial şi a ambarcaţiunilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe.

  (3) Navele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se înscriu într-un registru de evidenţă de către căpităniile de port.


  (4) Navele prevăzute la alin.(2) lit. c) - e) nu se înscriu în registrul de evidenţă al căpităniilor de port.


  (5) Forma şi conţinutul registrului de evidenţă prevăzut la alin. (3), precum şi procedurile de înscriere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.


  (6) La solicitarea proprietarului navele prevăzute la alin. (2) pot obţine dreptul de arborare a pavilionului român şi vor fi înmatriculate în conformitate cu prevederile alin. (1).

  Referinte: