Page 2 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 11 to 20 of 46

Topic: Schimbare legislatie permis conducator ambarcatiune de agrement

 1. #11

  Default

  Exprimare de nota 10: cumulativ dar e cu sau:
  Clasa D
  1.
  Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a)
  a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei D; sau
  b)
  deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C şi va susţine un examen de diferenţă la RND - Regulamentul de navigaţie pe Dunăre.

 2. #12
  Senior Member ghrt's Avatar
  Membru din
  Jul 2009
  Locația
  Bucuresti
  Posturi
  418

  Default

  Obţinerea clasei D nu are cum să fie condiţionată de obţinerea în prelabil a clasei C, deoarece acestea sunt independente fără a se implica una pe cealaltă. Dacă mergem pe varianta cumulată ajungem aşadar la o concluzie absurdă, fiind probabil vorba de o greşeală de redactare. Mai sunt şi altele prin legi mai importante.

  Însă ar trebui discutat cu ANR-ul să corecteze eroarea, nu este acceptabil.

 3. #13

  Default

  Ce nu inteleg este ca din nou trebuie facute cartonase, conform art. 7 din Ordinul 527/2016, care prevede preschimbarea certificatelor emise inainte de intrarea in vigoare a noului ordin.

 4. #14

  Default

  Tot asa inteleg si eu Art.7 din Regulament.
  Desigur ca nu o sa coste nimic, nu trebuie sa facem drumuri niciunde, ne vor fi aduse acasa cu curierul, insotite de o scrisoare de scuze ca trebuie sa consumam energie ca sa scoatem din portofel cardul vechi pe care curierul il va prelua si inapoia ANR-ului.Tot curierul ne va ajuta sa punem inapoi in portofel permisul nou.
  Minunea lucrului bine facut!
  Last edited by cristizz; 1 Sep 2016 at 06:09 PM.

 5. #15

  Default

  Acestea sunt documente pe care le-am primit de la CAPITANIA DEJ:

  " ANUNT IMPORTANT
  IN VEDEREA SUSTINERII EXAMENELOR PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI INTERNATIONAL DE CONDUCATOR AMBARCATIUNE AGREMENT CU MOTOR CAT D SI C

  Pentru a putea inregistra dosarele in vederea obtinerii CICAA clasa D si clasa C comform procedurii actuale elaborate de ANR Constanta veti depune la sediul Oficiului de Capitanie Dej urmatoarele acte:
  1. Fisa de inscriere(semnata)
  2. Acord de transmitere, prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal(semnata)
  3. Extras metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare(semnata)
  4.Dosarul de participare care trebuie sa contina urmatoarele acte.
  -2 poze tip pasaport
  -copie b.i. / c.i.
  -copie diploma studii – minim 8 clase
  -adeverinta de la medicul de familie
  ( apt conducere barca cu motor, pt a servi la examen conducator barca)emisa cu cel mult 3 luni inainte de examen
  -aviz psihologic pentru examen conducator ambarcatiune(emis cu cel mult 3 luni inainte de examen) -specimen de semnatura ( semnatura pe o coala alba)
  -Certificat de absolvire a unui curs de pregatire teoretica si practica pentru categoria la care da examen;
  Se va transmite numarul de telefon;Varsta minima 18 ani!!
  Adresa de trimitere a dosarelor este: OFICIUL DE CAPITANIE DEJ
  STR.FRAGILOR NR.10 LOC DEJ JUD.CLUJ

  NOTA:TOATE DOCUMENTELE SUNT OBLIGATORII!!

  RELATII SUPLIMENTARE LA NR. TELEFON 0726135002
  FEDERIGA VIOREL
  CAPITAN DE PORT SPECIALIST"  "


  Extras metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare


  §1 Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor „Regulamentului privind criteriile minime de pregătireși a condițiilor de oținere a certificatelor internționale de conducător de ambarcțiune de agrement”aprobate.
  §2.Evaluarea candidaților se face prin lucraări concepute sub forma unor întrebări cu răspunsuri multiple,evaluarea fiind asistată de calculator.
  §3 Toţi candidaţii trebuie să achite la depunerea dosarului de înscriere un “tarif de participare la sesiunea de evaluare”, conform normelor legale în vigoare. Candidaţii care nu se prezintă,sau sunt declarați eliminați în cursul sesiunii de evaluare sau se retrag în această perioadă,pierd taxa de examin.
  §4 Candidaţii declaraţi restanţieri vor putea să-şi susţină probele restante o singură dată, în termen de maxim 12 luni de la data publicării rezultatelor.
  §5 Când candidatul începe examinarea el trebuie să fie pregătit să fie examinat la toate disciplinele necesare pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcațiune de agrement pentru care a solicitat examinare.
  Candidaţii trebuie să completeze modulul sau modulele solicitate înainte să părăsească sala de examinare. Întrebările cu răspunsuri nemarcate vor fi tratate ca răspunsuri greşite (incorecte)
  §6 Probele de evaluare se desfăşoară la data, ora şi locul (sala) planificate. Orice modificare ulterioară se va aduce la cunostinţa candidaţilor de către secretar în timp util.
  §7 Din momentul luării la cunoştinţă a subiectelor probei de evaluare şi până în momentul terminării sau întreruperii probei respective,candidaţilor nu li se permite:
  .1 să părăsească sala (locul) de desfăşurare a probei de evaluare;
  .2 să comunice între ei, indiferent prin ce mijloace,
  .3 să folosească alte materiale scrise decât cele permise.
  .4 să utilizeze telefoane mobile sau alte dispozitive electronice.
  .5 să comunice cu evaluatorii pentru comentarea subiectelor sau în legătură cu acestea
  §8 Probele se susţin prin parcurgerea unor întrebări cu răspunsuri multiple, lucrări elaborate în mod individual în sala de susţinere a probei şi în timpul acordat, în prezenţa unui responsabil de sală. Întrebările nemarcate vor fi tratate ca răspunsuri greşite.
  §9 Pentru ca un candidat să poată fi declarat promovat este obligatorie promovarea tuturor disciplinelor de evaluare prin realizarea baremului minim.
  §10 Lucrările se generează direct pe calculator.
  Lucrarea finalizată va fi semnată de către candidat, responsabilul de sală şi va fi depusă la dosarul de examen al candidatului.
  §11 Sancţiunea „ ELIMINAREA DIN SESIUNEA DE EVALUARE” se aplică acelor candidaţi care:
  .1 Încearcă să promoveze probele de evaluare prin fraudă;
  .2 Împiedică sau perturbă organizarea sau desfăşurarea în bune condiţiuni a probelor de evaluare;
  .3 Au o atitudine necuviincioasă sau utilizează expresii injurioase .
  .4 Se prezintă sub influenţa băuturilor alcoolice pentru susţinerea probelor de evaluare;
  .5 Distruge cu intenţie sau degradează baza materială pusă la dispoziţie pentru desfăşurarea probelor de evaluare
  §12 Candidatul va fi considerat promovat dacă s a pbținut cel puțin baremul și cu condiția ca la fiecare disciplină să se obțină nota minimă de promovare.


  Am luat la cunostință,


  Candidat.......................................... .................................... (nume,prenume)

  Semnătură:........................................ ..................................

  Data.............................................. ......................................

  "
  "A.N.R. – operator de date cu caracter personal nr. 1307/2841
  CAPITANIA ZONALA ________ Preşedinte

  Nr...................data......................... . (Admis dosar)

  (Respins dosar)  FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE EVALUARE  Subsemnatul _______________________________________________ născut în localitatea
  _________________________________ la data de ______________________ cu domiciliul în ____________________________ str. _____________________________ nr._____ bl.__________ sc._____ et. ____ ap. _____ jud./sect. _______________________ tel. __________________ solicit înscrierea la examenul de evaluare pentru obţinerea Certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement cu motor clasa ___________, sesiunea ________________________
  Am anexat următoarele acte:
  1. Document de identitate: _____ seria ____ nr. ___________ (copie legalizata)
  2. Diplomă de studii nr. ______________________________ (copie legalizata)
  3. Aviz medical nr. _________________________________ (original sau copie legalizata)
  4. Certificat internaţional de conducător de amb.de agr. Clasa ______ nr. __________ (original)
  5. Cursuri de pregatire nr. ____________ (copii legalizate)
  6. Certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească (în cazul schimbării numelui) (copie legalizata)
  Menţionez ca nu posed Certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement cu motor


  Candidat,
  Semnătura ____________________  Primit dosar,
  Semnătura ____________________


  Secretar sesiune,
  Semnătura ____________________
  Chitanţa nr. _______________ din __________________
  Conform cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

  Pag.1/2


  Autoritatea Navală Română
  Operator de date cu caracter personal nr. 1307
  ACORD
  de transmitere, prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal


  Autoritatea Navală Română,prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal având funcție de indetificare*,precum și datele referitoare la documentele de navigație**,prin mijloace mixte,având drept scop: eliberarea si evidența documentelor personalului navigant român și examinarea acestuia.
  Sunteți obligat (ă) să furnizați datele,acestea fiind necesare scopului sus-menționat.
  Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii dee către Autoritatea Navală Română și sunt comunicate numai următorilor destinatari:instanțe de judecată,procurori,organe de urmărire penală,dacă sunt necesare desfășurarii unei anchete,autorități/administrații maritime,organizații internaționale maritime.
  Conform Legii nr.677/2001,beneficiați de dreptul de acces,de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.Pentru exercitarea acestor drepturi,vă puteți adresa cu o cerere scrisă,datată și semnată Biroului Secretariat,Reloații Publice.etaj I,camera 13.Cererii i se va atașa o copie-xerox,lizibilâ,după actul de identitate al solicitantului.
  De asemenea,vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
  Numele și prenumele......................................... ...........

  Semnătura .................................................. ..................
  * cuprinde informaţii legate de numele şi prenumele solicitantului, parintilor,data şi locul naşterii, naţionalitatea, codul numeric personal, domiciliul, numărul de telefon, act identitate,etc.
  ** cuprinde informaţii legate de seria şi numărul carnetului de marinar, seria şi numărul brevetului, seria şi numărul certificatului de capacitate, după caz.


  Conform cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date."


  CINE DORESTE INFORMATII SUPLIMENTARE POATE SUNA LA ORICARE CAPITANIE SAU LA ANR....SUNT FOARTE SERVIABILI IN SPECIAL DACA TE PREZINTI LA INCEPUTUL CONVORBIRII )

 6.  
   
 7. #16
  Senior Member Lindor's Avatar
  Membru din
  Nov 2011
  Locația
  Cumpana, Constanta
  Posturi
  345

  Default Curs CCAA categoria C


  Am plăcerea sa va anunț ca SC "MariaTa travel & adventure" a obținut acreditarea pentru cursul de conducător ambarcațiune agrement clasa C, cursurile se tin la bordul SY Lindor,in marina Limanu, se asigura cazarea la bord,
  cursurile durează 5 zile, încep luni și se termina vineri, din 15 octombrie pana pe 15 aprilie nu se tin cursuri deoarece sunt plecat in voiaj
  detalii pe :http://www.mariata.ro/p/sailing-school.html
  cu stima,
  SY Lindor
  Attached Files Attached Files

 8. #17

  Default

  Sa fie intr- un ceas bun !!!

 9. #18

  Default

  Quote Originally Posted by letuvio View Post
  Sa fie intr- un ceas bun !!!
  Subscriu cu drag!
  He knows not where he's going, For the ocean will decide, It's not the destination, It's the glory of the ride

 10. #19

  Default

  Felicitări, la cât mai mulți conducători absolvenți!


  Sent from my iPhone using Tapatalk

 11. #20

  Default

  Quote Originally Posted by Lindor View Post

  Am plăcerea sa va anunț ca SC "MariaTa travel & adventure" a obținut acreditarea pentru cursul de conducător ambarcațiune agrement clasa C, cursurile se tin la bordul SY Lindor,in marina Limanu, se asigura cazarea la bord,
  cursurile durează 5 zile, încep luni și se termina vineri, din 15 octombrie pana pe 15 aprilie nu se tin cursuri deoarece sunt plecat in voiaj
  detalii pe :http://www.mariata.ro/p/sailing-school.html
  cu stima,
  SY Lindor
  Voiaj bun si succes in noul nivel de activitati nautice

Page 2 of 5 FirstFirst 12345 LastLast

Alte topicuri asemănătoare

 1. Răspunsuri: 4
  Ultimul post: 6 May 2015, 07:51 PM
 2. Permis ambarcatiune
  de teodorescu.eduard în topicul Începători şi visători
  Răspunsuri: 1
  Ultimul post: 6 Feb 2011, 03:05 AM
 3. schimbare certificat ambarcatiune
  de drago în topicul Probleme legislative
  Răspunsuri: 1
  Ultimul post: 13 Jun 2010, 08:15 AM
 4. Echivalari RYA/DOT - Certificatul de conducator de ambarcatiune
  de remyx în topicul Probleme legislative
  Răspunsuri: 4
  Ultimul post: 14 Nov 2008, 04:47 PM
 5. Certificatul de conducator de ambarcatiune
  de cdy în topicul Probleme legislative
  Răspunsuri: 1
  Ultimul post: 1 Nov 2008, 05:00 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •